Reserveringskosten maatwerk- en groepsreizen

Vanaf 1 maart 2022 zullen wij reserveringskosten van €30 gaan hanteren voor maatwerk- en groepsreizen, net zoals wij reeds al deden voor splitboekingen die door ons Service Center worden gemaakt. 

Maatwerkreizen
Wanneer het Service Center een offerte opmaakt voor een maatwerkreis en deze inboekt, zullen er reserveringskosten van €30 in rekening worden gebracht. 

Groepsreizen
Voor het inboeken van groepsreizen zullen wij ook reserveringskosten gaan hanteren. De kosten hiervan zijn €30 per 10 personen tot een maximum van €90. Indien de groep uit 20 reizigers bestaat, bedragen de reserveringskosten €60. Bestaat de groep uit 30 of meer reizigers, bedragen de reserveringskosten €90. 

Let op:

De reserveringskosten vallen buiten het FLEXPLUS-tarief.

Voorwaarden boeken pakketreizen m.b.t. corona

Let op: voor een (pakket)reis geldt in aanvulling op onze algemene reis- en betalingsvoorwaarden het volgende. Door een boeking te maken stemt jouw klant hiermee uitdrukkelijk in:

Sinds begin 2020 heeft de wereld te maken met Covid-19 en hierdoor telkens veranderende (in)reis- en verblijfsbeperkingen, zoals test-, vaccinatie- en/of quarantaineverplichtingen. Deze situatie is allang niet nieuw meer en zal helaas ook nog lang voortduren. Op het moment van boeken zal er vanzelfsprekend moeten worden voldoen aan de dan geldende Covid-19-restricties voor de bestemming. Echter, in de huidige coronapandemie, waarin de maatregelen steeds wijzigen, is het helaas denkbaar dat ná de boeking de (in)reis- en verblijfsbeperkingen op de aankomstdatum en/of verblijfsdata op de bestemming zodanig zijn aangepast dat het (hoewel FTI de reis kan uitvoeren) voor de klant persoonlijk niet meer mogelijk is om aan de reis deel te nemen. FTI kan hiervoor niet verantwoordelijk worden gehouden en kosteloos annuleren is in zo’n geval niet mogelijk. De klant heeft geen recht op terugbetaling van de reissom. Houdt er kortom rekening mee dat het boeken van de reis met de eventuele (steeds aan wijziging onderhevige) coronamaatregelen op eigen risico is!

Mocht de klant geconfronteerd worden met gewijzigde coronabeperkingen waardoor zij niet naar de bestemming kunnen afreizen, dan zal FTI zich op verzoek vanzelfsprekend wel inspannen om te bekijken of er voor een alternatief mogelijk is en/of er bij de betrokken dienstverleners gespaarde uitgaven in verband met het niet-gebruik van de dienst (aan de klant) kunnen worden terugbetaald. Hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend.